FCS & FCS-8 Installation Manual v1.40-v1.38

FCS & FCS-8 Installation Manual v1.40-v1.38